Month: January 2021

የአማራ ክልል ትምህርት ቢሮ በ2013ዓ.ም በሚገነቡ የ2ኛ ደረጃ ትምህርት ቤቶች እና በሚሰሩ ፈርኒቸሮች ዙሪያ ከባለድርሻ አካላት ጋር የምክክር መድረክ አካሄደ፡፡

የአማራ ክልል ትምህርት ቢሮ በ2013ዓ.ም በክልሉ በጀት በሚገነቡ የ2ኛ ደረጃ ትምህርት ቤቶች እና ከፌደራል ትምህርት ሚኒስቴር በተገኘ የጂኢኩፕ በጀት በሚሰሩ…