Latest Announcements

ማስታወቂያ

ማስታወቂያ በ2013 ዓ.ም የ12ኛ ክፍል መልቀቂያ ፈተና ወስዳችሁ ባስመዘገባችሁት ውጤት መሠረት በመንግስት ዩኒቨርሲቲዎች ምደባ ማግኘት የሚያስችላችሁ ተማሪዎች ከዚህ ቀደም የተቋም…

ትምህርት ቤቶችን መልሶ ለመገንባት ማህበረሰቡ በ9222 አጭር የጽሁፍ መልዕክት አቅሙ የፈቀደውን ድጋፍ እንዲያደርግ የትምህርት ሚኒስቴር ጥሪ አቀረበ።

ትምህርት ቤቶችን መልሶ ለመገንባት ማህበረሰቡ በ9222 አጭር የጽሁፍ መልዕክት አቅሙ የፈቀደውን ድጋፍ እንዲያደርግ የትምህርት ሚኒስቴር ጥሪ አቀረበ። ========================= ትምህርት ሚኒስቴር…

ማስታወቂያ

ማስታወቂያ በ2014 ዓ.ም የአጠቃላይ ትምህርት ማጠናቀቂያ ፈተና ለወሰዱና አዎንታዊ ድጋፍ ለሚሹ ተማሪዎች የማመልከቻ መስፈርቶች 1. አካል ጉዳተኛ ተማሪ:- የትምህርት ቤት…