Contact Us

BUREAU HEAD
Tel:  0582264649
E-mail:
P.O.Box: 
Fax:
Name: Mulunesh Dessie  (PhD)
Audit Department
Tel:            0582208450
E-mail:
P.O.Box:
Fax:
Name: College Teachers Education

Tel: 
E-mail:
P.O.Box:
Fax:
Name: 

Communication Affairs

Tel: 
E-mail:
P.O.Box:
Fax:
Name: 
Curriculum preparation & Implementation

Tel:            0582204747/ 0582206525
E-mail:
P.O.Box:
Fax:
Name: 
Information Communication technology

Tel:            0918804466
E-mail:     et.birr@gmaill.com
P.O.Box:
Name:      Birhau belay