Latest News

የአማራ ክልል ትምህርት ቢሮ በአሽባሪው የህውሃት ቡድን ለወደሙ ትምህርት ቤቶች የሚሆን የተማሪዎች መቀመጫ ወንበር ድጋፍ አደረገ ፡፡

የአማራ ክልል ትምህርት ቢሮ በአሽባሪው የህውሃት ቡድን ለወደሙ ትምህርት ቤቶች የሚሆን የተማሪዎች መቀመጫ ወንበር ድጋፍ አደረገ ፡፡ ______________________________________________________________ የአማራ ክልል…

በአሸባሪው የህወሃት ቡድን ምክንያት ከአካባቢያቸው ለተፈናቀሉ ተማሪዎች መማሪያ የሚሆን የደብተርና እስክብሪቶ ድጋፍ ተደረገ፡፡

በአሸባሪው የህወሃት ቡድን ምክንያት ከአካባቢያቸው ለተፈናቀሉ ተማሪዎች መማሪያ የሚሆን የደብተርና እስክብሪቶ ድጋፍ ተደረገ፡፡ =========================================== አሸባሪው የህውሃት ቡድን በአማራ ክልል የተለያዩ…

የፋርጣ ወረዳ ሴቶች ህፃናት ወጣቶች ጽ/ቤት በጦርነቱ ለተጐዱና የኢኮኖሚ ችግር ላለባቸው ተማሪዎች የመማሪያ ደብተር ድጋፍ አደረገ፡፡

የፋርጣ ወረዳ ሴቶች ህፃናት ወጣቶች ጽ/ቤት በጦርነቱ ለተጐዱና የኢኮኖሚ ችግር ላለባቸው ተማሪዎች የመማሪያ ደብተር ድጋፍ አደረገ፡፡ ======================================= የፋርጣ ወረዳ ሴቶች…